Почетно консулство на Федерална Република Германия и Република Франция